Tổng hợp phiên bản Internet Explorer (IE6 đến IE11)

TỔNG HỢP PHIÊN BẢN INTERNET EXPLORER
-------------------------------

Số thứ tự Internet Explorer Phiên bản Phần mềm
1
Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Windows 9898SE
IE6
2
Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Windows ME
IE6
3
Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Windows 2000
IE6
4
Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Windows XP
IE6
5
IE7-WindowsXP-x86-enu(IE7 for Windows XP SP2)
IE7
6
IE7-WindowsServer2003-x86-enu(Server 2003 32-bit)
IE7
7
IE7-WindowsServer2003-x64-enu(Server 2003 64-bit)
IE7
8
IE7-WindowsServer2003-ia64-enu(Server 2003 64-bit)
IE7
9
IE8-WindowsXP-x86-ENU(IE8 for Windows XP)
IE8
10
IE8-WindowsServer2003-x86-ENU(Server 2003 32-bit)
IE8
11
IE8-WindowsServer2003-x64-ENU(Server 2003 64-bit)
IE8
12
IE8-WindowsVista-x86-ENU(Vista, Server 2008 32-bit)
IE8
13
IE8-WindowsVista-x64-ENU(Vista, Server 2008 64-bit)
IE8
14
IE9-WindowsVista-x86-enu(Vista, Server 2008 32-bit)
IE9
15
IE9-WindowsVista-x64-enu(Vista, Server 2008 64-bit)
IE9
16
IE9-Windows7-x86-enu(IE9 for Windows 7 32-bit)
IE9
17
IE9-Windows7-x64-enu(IE9 for Windows 7 64-bit)
IE9
18
IE10-Windows6.1-x86-en-us(IE10 for Windows 7 32-bit)
IE10
19
IE10-Windows6.1-x64-en-us(IE10 for Windows 7 64-bit)
IE10
20
IE11-Windows6.1-x86-vi-vn(IE11 32-bit Vietnamese)
IE11
21
IE11-Windows6.1-x64-vi-vn(IE11 64-bit Vietnamese)
IE11
22
IE11-Windows6.1-x86-en-us(IE11 32-bit English)
IE11
23
IE11-Windows6.1-x64-en-us(IE11 64-bit English)
IE11
     Lưu ý:
        - Nếu sử dụng IE08 trên win 7 bản 64 bít sẽ bị lỗi không tải được thông báo đã nộp tiền thuế
        - Nếu sử dụng IE11 trên win 7 bản 64 bít sẽ bị lỗi không chọn được tờ khai thuế để ký do không chỉnh được Edge trong F12 Developer
        - Nên sử dụng EI10 trên win 7 bản 64 bít là ổn định nhất!

Viết bình luận

[facebook][blogger]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget