Tạo hiệu ứng cho link liên kết phần 2

`

Hôm nay, ketoanthanhtu tiếp tục chia sẻ với các bạn cách tạo hiệu ứng cho link liên kết (phần 2). Với phần 2 này, khi các bạn rê chuột vào mỗi link liên kết thì sẽ có các chữ hoặc các symbol toả ra khá đẹp và ngộ nghĩnh.
Mời bạn bấm vào Xem thử phía dưới để thấy rõ hơn hiệu ứng này.

Xem thử

Để làm được điều này, các bạn đăng nhập vào blog > Chọn thiết kế (nếu sử dụng giao diện mới thì các bạn chọn thẻ Bố cục), sau đó thêm tiện ích HTML/Javacript.
Sau đó dán toàn bộ các code dưới vào.



<script>

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CONFIGURATION STARTS HERE
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
      
// Đặt số lượng chữ hiển thị theo ý thích của bạn 
var sparklenumber=20

// Đặt lại font chữ theo ý thích của bạn
var sparklefont=new Array("Arial","Times","Comic Sans MS")

// Đặt lại kích thước chữ theo ý thích của bạn
var sparklesize=new Array(5,10,15,20)

// Đặt lại mã màu theo ý thích
var sparklecolor=new Array("#FF0000","#0000FF","#00FF00","#000000")

// Đặt lại tốc độ theo ý thích của bạn (số càng lớn tốc độ càng chậm)
var speed=20

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CONFIGURATION ENDS HERE
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Do not edit below this line
var sparklesizeNS4=new Array()
var x_sparklepos
var y_sparklepos
var x,y
var x_random=new Array()
var y_random=new Array()
var max_explsteps=80
var i_explsteps=0
var i_color=0
var i_size=0
var i_font=0
var marginbottom
var marginright
var sparklewidth=20
var sparkleheight=20
var isloaded=false

var browserinfos=navigator.userAgent
var ie4=document.all&&!document.getElementById&&!browserinfos.match(/Opera/)
var ie5=document.all&&document.getElementById&&!browserinfos.match(/Opera/)
var ns4=document.layers
var ns6=!document.all&&document.getElementById&&!browserinfos.match(/Opera/)
var opera=browserinfos.match(/Opera/)
var browserok=ie4||ie5||ns4||ns6||opera

function initlinkexploder() {
    isloaded=true
}

function startexplosion(whatword) {
    if (isloaded) {
        i_explsteps=0
        x_sparklepos=x
        y_sparklepos=y
        for (i=0;i<=sparklenumber;i++) {
            x_random[i]=Math.ceil(20*Math.random())-10
            y_random[i]=Math.ceil(20*Math.random())-10
            while(x_random[i]>-2 && x_random[i]<2) {
                x_random[i]=Math.ceil(20*Math.random())-10
                y_random[i]=Math.ceil(20*Math.random())-10
            }
        }
        if (ie5||opera) {
            marginbottom=document.body.clientHeight
            marginright=document.body.clientWidth
        }
        if (ns6) {
            marginbottom=window.innerHeight
            marginright=window.innerWidth
        }
        for (i=0;i<=sparklenumber;i++) {
             var thisspan=document.getElementById("span"+i).style
            thisspan.visibility="VISIBLE"
            thisspan.left=x_sparklepos+"px"
            thisspan.top=y_sparklepos+"px"
            var thisspan=document.getElementById("span"+i)
            thisspan.innerHTML=whatword
            sparklewidth=parseInt(thisspan.offsetWidth)
            sparkleheight=parseInt(thisspan.offsetHeight)
        }
    explode()
    }
}


function explode() {
    if (i_explsteps<=max_explsteps) {
        for (i=0;i<=sparklenumber;i++) {  
            var thisspan=document.getElementById("span"+i).style
            if (parseInt(thisspan.left)>=marginright-sparklewidth-30+document.body.scrollLeft || parseInt(thisspan.top)>=marginbottom-sparkleheight-20+document.body.scrollTop) {
                   thisspan.left=-1000+"px"
                thisspan.top=-1000+"px"          
            }
            else {
                thisspan.visibility="VISIBLE"
                thisspan.left=parseInt(thisspan.left)+x_random[i]+"px"
                thisspan.top=parseInt(thisspan.top)+y_random[i]+"px"
            }  
        }
        i_explsteps++
        var timer=setTimeout("explode()",speed)
    }
    else {
        for (i=0;i<=sparklenumber;i++) {
            var thisspan=document.getElementById("span"+i).style
            thisspan.visibility="hidden"
        }
        clearTimeout(timer)
    }
}

function handlerMM(e){
    x = (ns4||ns6) ? e.pageX : document.body.scrollLeft+event.clientX
    y = (ns4||ns6) ? e.pageY : document.body.scrollTop+event.clientY
}


document.onmousemove=handlerMM;

document.write("<style>")
document.write(".spanstyle {")
document.write("position:absolute;")
document.write("visibility:hidden;")
document.write("}")
document.write("</style>")

for (i=0;i<=sparklenumber;i++) {
       document.write("<div id='span"+i+"' class='spanstyle' style='font-family:"+sparklefont[i_font]+";font-size:"+sparklesize[i_size]+"pt;color:"+sparklecolor[i_color]+";'>")
    document.write(".")
    document.write("</div>")
    i_color++;i_font++;i_size++;
    if (i_color>=sparklecolor.length) {i_color=0}
    if (i_font>=sparklefont.length) {i_font=0}
    if (i_size>=sparklesize.length) {i_size=0}
}
if (browserok) {
    window.onload=initlinkexploder
}
</script>




Bạn thay đổi các mã màu, font chữ, tốc độ...theo ý thích của mình (có ghi chú trên code) và bấm Lưu lại.
Bây giờ, bạn muốn link liên kết nào có hiệu ứng thì copy đoạn code này dán vào nơi bạn muốn link liên kết hiển thị (code HTML).
 <a href="Địa chỉ link liên kết" onMouseOver="startexplosion('Welcome')">Tên link liên kết</a>

Bạn thay đổi chữ Welcome thành chữ khác hoặc symblol theo ý của bạn rồi bấm Lưu và trở lại blog xem kết quả nha.
Nguồn: dunghenessy

Viết bình luận

[facebook][blogger]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget