Điện thoại, địa chỉ liên hệ các chi cục thuế tại Tp. Hồ Chí Minh

ĐIỆN THOẠI - ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Các Chi Cục Thuế Quận, Huyện Tại TP.HCM


STT
Đơn vị
Chức danh
Điện thoại
Fax
Ghi chú
1
Chi cục thuế Quận 1
115 Trần Quang Khải - Quận 1
Đặng Khắc Phúc
Chi cục Trưởng
38435485
38435485
Phạm Thị Minh Tuyết
Phó Chi cục trưởng
38435484

Phan Văn Dũng
Phó Chi cục trưởng
35265109
35265109

Hồ Thị Hương Thủy
Phó Chi cục trưởng
38465437

Nguyễn Thị Bích Thủy
Phó Chi cục trưởng
35024858

Đội trước bạ & thu khác

35265104

Đội Tuyên truyền hỗ trợ

38466405
38481667
38481668

Đội HC-NS-TV-AC

38465625
38465625

Đội QLN-CCN

62906003

Đội KK-KTT& TH

38466403
38465417

Đội Kiểm tra Nội bộ

38435482

Đội Kiểm tra thuế 1

62906002

Đội Kiểm tra thuế 2

38435483
38435483

Đội Kiểm tra thuế 3

38481665
38481665

Đội Kiểm tra thuế 4

38481625
38481625

Đội Kiểm tra thuế 5

35265107
35265107

Đội Kiểm tra thuế 6

38466406
38466406

Đội Kiểm tra thuế 7

35265105
35265105

Đội thuế Phường
Nguyễn Thái Bình

62910833

Đội thuế Phường Bến Nghé

38468065

Đội thuế Phường Bến Thành

38435481

Đội thuế chợ Bến Thành

62910834

Đội thuế Phường ĐaKao

35265103

Đội thuế Phường Tân Định

35265108

Đội thuế LP Cầu ông Lãnh -
Cầu Kho - Cô Giang

38465330

Đội thuế Phường Phạm Ngũ Lão

38466404

Đội thuế P.Nguyễn Cư Trinh

35265110

2
Chi Cục thuế Quận 2
Đường Liên tỉnh lộ 25B - Khu Hành chính - P.Thạnh Mỹ Lợi - Q2
Lâm Thái Bình
Chi Cục Trưởng
37423432

Nguyễn Trọng Dụng
Phó Chi Cục trưởng
37423439

Đỗ Thị Tuyến
Phó Chi Cục trưởng
37423436

Lê Văn Thạch
Phó Chi Cục trưởng
37423448

Đội HC-NS-TV-AC
Bộ phận Ấn chỉ

37423446
37423443
37423440

Đội Tổng hợp -
Nghiệp vụ - Dự toán

37423438

Đội Kê Khai -KTT & Tin học

37423442
37423435

Đội Kiểm tra nội bộ

37423437

Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ NTT

37423431
37423486

Đội Quản lý thuế TNCN

37425211

Đội thuế Liên phường

37423488

Đội Kiểm tra thuế số 1

37423485

Đội Kiểm tra thuế số 2

37423441

Đội thu LPTB và thu khác

37423487
37423433

Đội Quản lý nợ và
cưỡng chế nợ thuế

37423483

3
Chi cục thuế Quận 3
Địa chỉ:152-154 Võ Văn Tần - Phường 6-Quận 3
Điện thoại trực 24/24: 22137206      Fax: 39349636
Phạm Thị Hai
Chi cục trưởng
39344396

Phạm Văn Bê
Phó Chi cục trưởng
22137294

Nguyễn Đức Ơn
Phó Chi cục trưởng
22137245

Phạm Lê Khương
Phó Chi cục trưởng
22137584

Nguyễn Đức Hoà
Phó Chi cục trưởng
22137243

Đội HC-NS-QT-TV-AC
Tổng đài
39349001
39349002
38249636

Đội TTHT

39349391
39349392

Đội QLN-CCN thuế

22137208

Đội KK-KTT &TH


Đội Kiểm tra thuế số 1


Đội Kiểm tra thuế số 2

22137594

Đội Kiểm tra thuế số 3

39349390

Đội Kiểm tra nội bộ


Đội thuế Liên phường 1


Đội thuế Liên phường 2


Đội LPTB và Thu khác

22137594

Đội Nghiệp vụ dự toán


Bộ phận thuế TNCN

39349390

Bộ phận TCCB


Bộ phận kế toán tài vụ

22137208
39349398

Bộ phận Ấn chỉ


4
Chi cục thuế Quận 4
31-33 Đoàn Như Hài - P12-Q4
Phạm Đức Thuận
Phó Chi cục Trưởng
39400026

Phạm Thị Thanh Phượng
Phó Chi cục trưởng
38268313

Đồng Văn Nghĩa
Phó Chi cục trưởng
39400026

Lê Thanh Hải
Phó Chi cục Trưởng
39301483

Đội Kiểm tra thuế số 1

38254565

Đội Kiểm tra thuế số 2

38254568

Đội Nghiệp vụ - Dự toán

39432027

Đội HC-NS-QT-TV-AC

39433524
38268310

Đội KK-KTT& TH

38268312

Đội trước bạ & thu khác

38268311

Đội thuế Liên Phường chợ

38254566

Đội QLN-CCN

39434706

Đội Tuyên truyền hỗ trợ

39432026

Bộ phận Ấn chỉ

39433523

Điểm thu Kho bạc

39433525

Đội Bảo vệ

39433522

5
Chi cục thuế Quận 5
262-264 Trần Phú - P8 -Q5
Nguyễn Thị Lan
Chi cục Trưởng
35089434

Đặng Quang Vinh
Phó Chi Cục trưởng
35089435

Cao Thanh Hải
Phó Chi Cục trưởng
35089438

Nguyễn Thị Bích Hạnh
Phó Chi Cục trưởng
35089436

Lê Thị Cúc
Phó Chi Cục trưởng
35089437

ĐT đường dây nóng
0903921838

Đội Tuyên truyền hỗ trợ

39235611-232
39241340

Đội .KK-KTT & TH

39235611-224
39235225

Đội Kiểm tra Nội bộ

39235611-239

Đội QLN - CCN

39235611-234

Đội LPTB - Thu Khác

39235611-204

Đội Nghiệp vụ - Dự toán

39235611-221

Đội thuế TNCN

39235611-237

Đội HC-NS-QT-TV-AC

39235611-200
39242684

Đội Kiểm tra thuế số 1

39235611-219

Đội Kiểm tra thuế số 2

39235611-213

Đội Kiểm tra thuế số 3

39235611-236

Đội kiểm tra thuế số 4

39235611-202

Đội thuế LP 1,2,3,4

39560922

Đội thuế LP 5,6,10,13

38547836

Đội thuế LP 11,12,15

39550856

Đội thuế LP 7,8,9, An Đông

39351304

Đội thuế LP 14, Đồng Khánh

38593236

6
Chi Cục thuế Quận 6
683 Hồng Bàng - P6-Q6
Hồ Anh Lâm
Chi cục Trưởng
39691709

Phạm Hoàng Khanh
Phó Chi Cục trưởng
39695488

Đinh Thị Ngọc
Phó Chi Cục trưởng
39609459

Trần Minh Đức
Phó Chi Cục trưởng

Đội HC-NS-QT-TV-AC

39697715
39697715

Đội Tuyên truyền hỗ trợ

39697716
39697716

Đội KK-KTT& TH

39694369
39694369

Đội Kiểm tra thuế 1

39609812
39609812

Đội Kiểm tra thuế 2

39697968
39697968

Đội Kiểm tra thuế 3

39609812
39609812

Đội Kiểm tra Nội bộ

39697970
39697970

Đội QLN - CCN

39609811
39609811

Đội thu LPTB & thu khác

39693072

Đội Nghiệp vụ - Dự toán

39695489

Đội thuế LP 1, 2

39609815

Đội thuế LP 3, 4, 7, 8

39609813

Đội thuế LP 5, 6, 9

39695487

Đội thuế LP 10, 11

39694370

Đội thuế LP 12, 13, 14

39694368

Đội thuế chợ Bình Tây

39521804

Đội thuế TNCN

39694368

7
Chi cục thuế Quận 7
350 Huỳnh Tấn Phát - P.Bình Thuận - Quận 7
Phạm Trí Dũng
Chi Cục Trưởng
38722269

Đào Thị Tuyết Hồng
Phó Chi Cục trưởng
38722116

Nguyễn Thị Ngọc Trang
Phó Chi Cục trưởng
22131550

Bùi Quang Trung
Phó Chi Cục trưởng

Đội KK-KTT& TH

38722115

Đội Tuyên truyền hỗ trợ

37720473
22131556

Đội HC-NS- QT-TV-AC

38720242
38720242

Đội trước bạ & thu khác

38728757

Đội Kiểm tra nội bộ

38722117

Đội Kiểm tra thuế số 1

22131558

Đội Kiểm tra thuế số 2

38728758
22131555

Đội thuế Thu nhập Cá nhân

38725156

Đội Nghiệp vụ - Dự toán

22131557

Đội QLN-CCN

22131553

Đội thuế Liên phường

22131551

22131552

Phòng Lưu trữ hồ sơ

22131554

Điểm thu Kho bạc

38727905

8
Chi cục thuế Quận 8
7A-8A Bùi Minh Trực - P5-Q8
Vũ Văn Hoàng
Chi Cục Trưởng
38504791

Mai Thành Tao
Phó Chi Cục Trưởng
38503470

Phan Thái Nguyệt
Phó Chi Cục Trưởng
38503536

Đội HC-NS-QT-TV-AC

38501032
39816460

Bộ phận Ấn Chỉ

39810439

Đội Kiểm tra thuế 1

39812686
39813386

Đội QLN-CCN

39812686

Đội Kiểm tra thuế 2,3,
Nghiệp vụ - Dự toán

39815343

Đội Thu trước bạ & thu khác

39810515

Đội KK-KTT& TH

38568501

Đội Tuyên truyền hỗ trợ

38503471
39820826

Đội Kiểm tra thuế 4 và
Liên Phường 1,2

38504575

9
Chi Cục thuế Quận 9
25 B Lê Văn Duyệt - P.Hiệp Phú - Quận 9
Đỗ Văn Dũng
Chi Cục Trưởng
38973350

Nguyễn Thị Thu Vân
Phó Chi Cục Trưởng
38973352

Nguyễn Thị Thanh Hoa
Phó Chi Cục Trưởng
38973351

Trần Ngọc Linh
Phó Chi Cục Trưởng

Đội trước bạ & thu khác

37305611

Đội KK-KTT& TH

38973354

Đội HC-NS-QT-TV-AC

38973353

Đội Tuyên truyền hỗ trợ

37308337
37308377

Đội Nghiệp vụ - Dự toán

39682769

Đội Kiểm tra thuế số 1

37360881
37305607

Đội Kiểm tra thuế số 2

37305609

Đội Kiểm tra thuế số 3

39682766

Đội thuế Liên Phường

37305610

Đội thuế TNCN

37309078

Đội Kiểm tra Nội bộ

39682766

Đội QLN-CCN

37305608

10
Chi cục thuế Quận 10
3/1 Thành Thái - P14-Q10
Nguyễn Mạnh Khôi
Chi Cục Trưởng
38637658

Nguyễn Anh Tài
Phó Chi Cục Trưởng
38641213

Nguyễn Thị Cúc
Phó Chi Cục Trưởng
38641214

Trần Thị Kim Định
Phó Chi Cục Trưởng
38656692

Đội HC-NS-QT-TV-AC

38658421
38635873
35015463
35015462
35015460

Đội Nghiệp vụ Dự toán

38669894

Đội Tuyên truyền hỗ trợ

38662801
38661032

Đội KK-KTT& TH

38656694
35015458

Đội QLN-CCN

38669895

Đội KTNB

38662179

Đội trước bạ & Thu Khác

38641160

Đội Kiểm tra thuế 1

35015450

Đội Kiểm tra thuế 2

38644764
38644764

Đội Kiểm tra thuế 3

35015448

Đội Kiểm tra thuế 4

38641161

Đội thuế TNCN

38645797

Đội thuế LP 1

35015451

Đội thuế LP 2

35015430

Đội thuế LP 3

35015457

11
Chi Cục thuế Quận 11
270 Bình Thới - P10 - Quận 11
Lã Thị Xuân Lan
Chi cục Trưởng
39637438

Lâm Hoàng Oanh
Phó Chi Cục trưởng
39630591

Hoàng Việt Cường
Phó Chi Cục trưởng
39630824

Nguyễn Thị Hồng Vân
Phó Chi Cục trưởng
39630587

Đội HC-NS-QT-TV-AC

39630585
39630827
39635385

Đội Nghiệp vụ & Dự toán - TTHT

39630825
39630584
39630588
39635386

Đội KK-KTT& TH

39630590
39631052

Đội Kiểm tra thuế số 1

39630586
39636798
39637440

Đội Kiểm tra thuế số 2

39630822
39635384
39636591
39637439

Đội Kiểm tra thuế số 3

39636384
39636867

Đội Kiểm tra thuế số 4

39636592
39636866

Đội Kiểm tra Nội bộ

39630826
39630589

Đội QLN-CCN

39630820

Đội trước bạ & thu khác

39631051

Đội thuế Liên phường 1-3 -
5-10 -14 -Chợ Bình Thới

39630823

Đội thuế LP 2 - 8 - 9 - 16 -
Chợ Lãnh
Binh Thăng

39630821

Đội thuế LP 4 - 6 - 12 - 13 -
Chợ Thiếc - chợ Phú Thọ

39630828

Đội thuế LP 7-11 -15 - Chợ Chim Xanh

39630819

Đội thuế TNCN

39637021

12
Chi cục thuế Quận 12
27-QL1A - P.Tân Chánh Hiệp (36 Quốc Lộ 1A - P.Đông Hưng Thuận - Quận 12)
Nguyễn Minh Quang
Chi Cục Trưởng
38916818

Đỗ Thị Xuân Mai
Phó Chi Cục trưởng
38916816

Nguyễn Mạnh Hoan
Phó Chi Cục trưởng
38916817

Nguyễn Văn Ba
Phó Chi Cục trưởng
38916815

Đội HC-NS-QT-TV-AC

38917478
37155734

Đội Kiểm tra thuế 1
(Bộ phận kiểm tra nội bộ)

38917477
37153146

Đội Kiểm tra thuế 2

38916813

Đội QLN-CCN

38916814

Đội KK-KTT & TH

38917432

Đội Tuyên truyền hỗ trợ
(Bộ phận trả lời chính sách)

38916812
38917431

Đội thu LPTB & thu khác

37155735

Đội Nghiệp vụ dự toán

38916819

Đội thuế TNCN

38196820

Đội thuế LP Trung Mỹ Tây, Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Hiệp, Hiệp Thành

37157497
38837830
37171442
37170193

Đội thuế LP Đông Hưng Thuận
Tân Thới Nhất, Tân Hưng Thuận

37151792
38833819
35376435

Đội thuế LP Thạnh Lộc, Thạnh Xuân A, An Phú Đông, Thới An

38919296
37165094
37195680
37170195

13
Chi cục thuế Huyện Bình Chánh
C11/11 Ấp 3 Xã Tân Quý Tây - Huyện Bình Chánh
Nguyyễn Xuân Thành
Chi cục Trưởng
37523923

Nguyễn Văn Hòa
Phó Chi Cục Trưởng
37524435

Đoàn Công Quí
Phó Chi Cục trưởng
38869530

Nguyễn Thị Ngọc Dung
Phó Chi Cục trưởng

Đội HC-NS-QT-TV-AC

37524922
37523924
37523924

Đội Nghiệp vụ dự toán-
Tuyên truyền hỗ trợ

37523872
35372823

Đội KK-KTT& TH


35372824

Đội Kiểm tra thuế số 1

37523873

Đội Kiểm tra thuế số 2

37523921

Đội Kiểm tra Nội bộ

37524923

Đội Quản lý Nợ -
Cưỡng chế nợ thuế

37523922

Đội thuế Thu nhập Cá nhân

37524923

Đội LX P.V Hai -LMXuân -
Bình Lợi - Vĩnh Lộc A-
Vĩnh Lộc B-Tân Kiên - Tân Túc-
Tân Nhựt

37523875

Đội LX Bình Hưng - Phong Phú -
Đa Phước-Qui Đức- Tân Quý Tây -
Hưng Long-An Phú Tây - Bình Chánh

37523875

Đội thuế Trước bạ và thu khác

37523920

14
Chi cục thuế Quận Bình Tân
528 Kinh Dương Vương - P.An Lạc A - Q.Bình Tân
Lương Thị Duyên
Chi Cục Trưởng
38765492

Phan Văn Giàu
Phó Chi Cục trưởng
38776149

Trần Quang Phúc
Phó Chi Cục trưởng
37526852

 Nguyễn Kim Qưới
Phó Chi Cục trưởng

Nguyễn Văn Đức
Phó Chi Cục trưởng

Đội Tuyên truyền hỗ trợ

37526842

Đội KK-KTT & TH

38750249
38761594

Đội Kiểm tra thuế số 1

37524924
38750448

Đội Kiểm tra thuế số 2

38776165
37524943

Đội QLN-CCN

37526843

Đội Thuế trước bạ & thu khác

38760282

Đội Nghiệp vụ - Dự toán

38776151
38776151

Đội HC-NS-QT-TV-AC

38776150
37524941
38776150

Đội thuế P.An Lạc, An Lạc A

38776166

Đội thuế LP Bình Trị Đông,
Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B

38776550

Đội thuế LP Tân Tạo, Tân Tạo A

38776166

Đội thuế LP Bình Hưng Hoà,
Bình Hưng Hoà A, Bình Hưng Hoà B

37524943

15
Chi cục thuế Quận Bình Thạnh
368 Bạch Đằng - P14 - Q.Bình Thạnh
Trần Văn Đức
Chi Cục Trưởng
22439284

Nguyễn Thị Ngọc Thúy
Phó Chi Cục Trưởng
22439283

Phan Tám
Phó Chi Cục Trưởng
22439285

Trương Ngọc Hiệp
Phó Chi Cục Trưởng

Đội Kiểm tra Nội bộ

38030003

Đội Kiểm tra thuế số 1

35510181

Đội Kiểm tra thuế số 2

38417629

Đội Kiểm tra thuế số 3

35108119

Đội Kiểm tra thuế số 4

38412349

Đội trước bạ & Thu Khác

35513572

Đội Nghiệp vụ & dự toán

22439286

Đội QLN-CCN

22439286

Đội KK-KTT-KTT & TH

38434314

Đội Tuyên truyền hỗ trợ

35510304

Đội HC-NS-QT-TV-AC

35109937
38412370

Đội thuế TNCN

22439287

Đội thuế Liên phường 1

38434313

Đội thuế Liên phường 2

22439282

Đội thuế Liên phường 3

22439281

Đội thuế chợ Bà Chiểu

38433144

Bộ phận một cửa

35108118

16
Chi cục thuế Huyện Cần Giờ
Đường Đào Cử - TT Cần Thạnh - Huyện Cần Giờ
Hồ Minh Đức
Chi Cục trưởng
22321446

Trương Văn Hiệp
Phó Chi Cục Trưởng
37861582

Đội HC-NS-QT-TV-AC

38740742
38740587

Ấn chỉ

22400581

Kế toán

22400361

Bảo vệ

22400514

Đội Nghiệp vụ - Dự toán

22400425
22400510
38740303

Đội KK-KTT& TH

22400370
22400392
38740083

Đội trước bạ & thu khác

22400385
38740298

Đội kiểm tra thuế

22400493
38740741

Đội thuế Liên xã

22400592
22400671
38740170

Đội thu Xã Long Hòa

22400591

Đội thuế xã Lý Nhơn

22400596

Đội thuế xã An Thới Đông

22400582

Đội thuế xã Tam Thôn Hiệp

22400691

Điểm thu xã Bình Khánh

22400674

17
Chi cục Thuế Huyện Củ Chi
KP7 - TT Củ Chi - Huyện Củ Chi
Nguyễn Văn Sơn
Chi Cục trưởng
38921410
37925097

Lê Minh Tân
Phó Chi Cục Trưởng
37925570

Đào Văn Quý
Phó Chi Cục Trưởng
38921409

Trần Thị Nhắng
Phó Chi Cục Trưởng
37925568


Nguyễn Văn Toàn
Phó Chi Cục Trưởng

Đội Tuyên truyền hỗ trợ - NVDT

35044786

Đội KK-KTT& TH

38921438
38920417

Đội Thanh tra & Kiểm tra thuế

38921034
37923956
38921034

Đội HC-NS-QT-TV-AC

37923978
37906719
37909324

37906532

Đội thuế TNCN

37925569

Đội QLN-CCN

37923980

Đội thuế trước bạ & thu khác

37925096

Đội thuế Liên xã số 1

22483547
22483550

Đội thuế Liên xã số 2

38929163

Đội thuế Liên xã số 3

37946371

Đội liên xã số 4

38828268

Đội thuế Liên xã số 5

22483454
22483435
37961402

18
Chi cục thuế Quận Gò Vấp
308 Nguyễn Văn Nghi - P7- QGV
Lâm Hồng Thúy Nga
Chi Cục Trưởng
38944676

Phạm Tuấn Anh
Phó Chi Cục Trưởng
39891713

Hoàng Kim Nghĩa
Phó Chi Cục Trưởng
39894432

Trần Việt Thắng
Phó Chi cục Trưởng
39897072

Nguyễn Mạnh Trung
Phó Chi cục Trưởng
36016873

Đội HC-NS-QT-TV-AC

39896434
39897404
38944090
38944090

Đội trước bạ nhà đất -PLP

39891389

Đội Tuyên truyền hỗ trợ

39894436
39894437
39897410

Đội Nghiệp vụ -Dự toán

39897366

Đội QLN-CCN

39897365

Đội KK-KTT& TH

38944677
38955937

Đội Kiểm tra thuế số 1

39894434
39897406

Đội Kiểm tra thuế số 2

38944963
38941901
39897409

Đội Kiểm tra thuế số 3

39896435
39897405

Đội Kiểm tra thuế số 4

39897364
39897407

Đội Kiểm tra Nội bộ

39894435
39897408

Đội thuế Liên phường 1

39856671

Đội thuế Liên phường 2

38951289

Đội thuế Liên Phường 3

39966937

Đội Quản lý thuế thu nhập cá nhân

22167314

19
Chi cục thuế huyện Hóc Môn
90 Bà Triệu - TT Hóc Môn
Hà Văn Thành
Chi Cục Trưởng
38913905

Phạm Ngọc Tuyết
Phó Chi Cục Trưởng
38913904

Huỳnh Văn Trung
Phó Chi Cục Trưởng
37101294

Mai Thị Ngọc Dung
Phó Chi Cục Trưởng
37106464

Đội Nghiệp vụ - Dự toán

62511497

Đội KK-KTT& TH

38913182

Đội Thanh tra thuế

38913000
62513696
37106363

Đội HC-NS-QT-TV-AC

62511495
37101293
62511495

Đội QLN-CCN

38910428

Đội thuế TNCN

37106530

Đội thuế Thị trấn

38914160

Đội thuế TH-TTH-XTS

37130691

Đội thuế TTT-ĐT-NB

38915562

Đội thuế TX-TC-XTĐ

37184386

Đội thuế BĐ-XTT

37126003

Đội thuế trước bạ

37126003

20
Chi cục thuế huyện Nhà Bè
296A ấp 1, Nguyễn Bình - xã Phú Xuân - Huyện Nhà Bè
Nguyễn Ngọc Minh
Chi Cục Trưởng
37827808

Vũ Thị Minh
Phó Chi Cục Trưởng
37827807

Trần Thanh Dân
Phó Chi Cục Trưởng
37770575

Đội HC -NS- QT-TV-AC

37770480
37827722
37827722

Đội Nghiệp vụ Dự toán -
Tuyên truyền Hỗ trợ

37827921

Đội KK-KTT&TH

37827806

Đội trước bạ & thu khác

37827804

Đội QLN- CCN

37828110

Đội kiểm tra thuế 1

37827805

Đội kiểm tra thuế 2

37828391
37828391

Đội thuế Thị Trấn

37810268

Đội thuế xã Phú Xuân

37827395

Đội thuế Liên xã

37770726

Đội thuế xã Nhơn Đức

37821662

21
Chi cục thuế quận Phú Nhuận
145/9 Nguyễn Văn Trỗi - P11-Quận Phú Nhuận
Nguyễn Văn Dũng
Chi Cục Trưởng
38475891

Nguyễn Ngọc Thu
Phó Chi Cục Trưởng
38475890

Trương Thị Lệ Hằng
Phó Chi Cục Trưởng
38475892

Cao Văn Tỵ
Phó Chi Cục Trưởng
38446157

Nguyễn Văn Linh
Phó Chi Cục Trưởng

Đội HC-NS-QT-TV-AC

38445658
39976711
39972743

Đội Kiểm tra Nội bộ

38442182

Đội Kiểm tra thuế 1

38446162

Đội Kiểm tra thuế 2

39974355
38446155

Đội Kiểm tra thuế 3

39971162
38446149

Đội Kiểm tra thuế 4

38463083
38446129

Đội quản lý Liên Phường 1, 2, 3,
4, 5, 7, 9,Chợ Nguyễn Đình Chiểu

38463082

Đội quản lý Liên phường
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
17, Chợ Trần Hữu Trang,
Chợ Phú Nhuận

38475071

Đội KK-KTT& TH

38454199
38445626

Đội Tuyên truyền hỗ trợ

39971163
38446124

Đội thu LPTB & thu khác

39974329

Đội QLN-CCN

38445112

22
Chi cục thuế Quận Tân Bình
450 Trường Chinh - P13 - Q.Tân Bình
Nguyễn Ngà
Chi Cục trưởng
38102097
38120100

Lê Phú Tuyến
Phó Chi Cục trưởng
38102094

Lê Thị Hồng
Phó Chi Cục trưởng
38102095

Trần Thị Thu Hà
Phó Chi Cục trưởng
22475444

Trần Quang Sanh
Phó Chi Cục trưởng
38102096

Đội Tuyên truyền hỗ trợ

38109989
38126816
38105554

Đội HC-NS-TV

38102090
38120100
22475773

Đội Quản lý ấn chỉ

38125316

Đội trước bạ và thu khác

38121936

Đội QLN-CCN

22183838

Đội thuế TNCN

22178855

Đội KTNB

38102091
38125197

Đội KK-KTT& TH

38102093
38425193

Đội Nghiệp vụ dự toán

38425197

Đội Kiểm tra thuế số 1

38102098
38125198

Đội kiểm tra thuế số 2

38125196

Đội Kiểm tra thuế số 3

38425205
22192279

Đội Kiểm tra thuế số 4

38102092
38425191

Đội Kiểm tra thuế số 5

38425203

Đội Kiểm tra thuế số 6

38425201
38425190

23
Chi cục thuế Quận Tân Phú
945 Âu Cơ - P.Tân Sơn Nhì - QTân Phú
Trụ sở mới: 184-186 Lê Trọng Tấn - P.Tây Thạnh - Quận Tân Phú
Phạm Ngọc Anh
Chi Cục trưởng
38127721

Huỳnh Thị Ngọc Ánh
Phó Chi Cục trưởng
38127715

Nguyễn Văn Nam
Phó Chi Cục trưởng
38127718

Võ Thanh Tùng
Phó Chi Cục trưởng
38427581

Đội HC-NS-QT-TV-AC

38122141
38122141

Đội Nghiệp vụ dự toán -
Tuyên truyền hỗ trợ

38127716
38127716

Đội Kiểm tra Nội bộ

38127717

Đội QLN-CCN

38126718

Đội KK-KTT& TH

38127720
38106721
38127720

Đội Kiểm tra 1

38127719

Đội Kiểm tra 2

38125747

Đội Kiểm tra 3

38106733

Đội TNCN

38106709

Đội Trước bạ & thu Khác

38124030

24
Chi cục thuế Quận Thủ Đức
16 - Đường 6 -KP5 - P.Linh Chiểu - Q.Thủ Đức
Lê Văn Thanh
Chi Cục Trưởng
38961591

Lê Thanh Hùng
Phó Chi cục Trưởng
38960488

Nguyễn Thị Quỳnh Dung
Phó Chi cục Trưởng
38966237

Lê Thanh Bình
Phó Chi cục Trưởng
37225573

Đội KK-KTT-TH

38972150
37225740

Đội Kiểm tra thuế 1

37220718
37220716

Đội Kiểm tra thuế 2

38963771
37225301

Đội Kiểm tra thuế 3

37220717
37225695

Đội Kiểm tra thuế 4

38978201

Tổ chức Thi đua

37225302

Đội Trước bạ & thu khác

37225571
37225300

Tài vụ - Ấn chỉ

38978203

Đội Tuyên truyền hỗ trợ

37225696
38978202
38972494

Đội QLN-CCN

37220715

Đội Hành chính

38962825
38962825

Đội Nghiệp vụ - Dự toán

37225574

Đội thuế Thu nhập Cá nhân

37225798

Bộ phận UNT phường

38960586
38966679

Viết bình luận

[facebook][blogger]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget